Commissies

Korfbalvereniging DTS wordt gedragen door meerdere commissies. Onderstaand een opsomming van de active commissies binnen de vereniging. 

 Activiteitencommissie    Jeugdtechnische commissie (JTC)
Gerry Hartholt   Lammy de Boer
Tanja Postma (VZ)   Anneke Vonk
Marleen Boersma   Janette Talstra
Jelle Hofman   Aukje Rispens
Arjan Veenstra    
     
 Jeugdcommissie    Kledingcommissie
Mirte van der Veen   Jantsje Luimstra
Nynke Bosma   Enne Jan Spoelstra
Aletta de Vries   Jolanda Geertsma
Hinke Helder   Hieke Bruining
     
 Schakelcommissie    Kantinecommissie
Annemarie Postma   Jolanda Geertsma
Jolanda Geertsma    
Sieuwke Veenema    
     
 Sponsorcommissie    Technische commissie (TC)
Janko de Vries (VZ)   Jeroen Dijkstra
Anton Postma   Halbe Rispens
Enne Jan Spoelstra   Berber van der Veen
     
     
 Club van 25 euro    
Jantsje Luimstra (VZ)    
Nora Nauta, secretaris    
Tjalling Talstra, penningmeester    
Tine Geertsma    
Sytze Atsma    
Jan A. Postma    

@

DTS Sponsoren

  • Siersmederij-Rijpma
  • Fysiotherapie Buitenpost
  • Nicolai
  • Broekenhuis
  • Hoekstra & Westra Totaalbouw

DTS Twitters & Tweets