Commissies

Korfbalvereniging DTS wordt gedragen door meerdere commissies. Onderstaand een opsomming van de active commissies binnen de vereniging. 

 Activiteitencommissie    Jeugdtechnische commissie (JTC)
Gerry Hartholt   Minke Bosma
Tanja Postma (VZ)   Anneke Vonk
Marleen Boersma   Janette Talstra
Jelle Hofman   Aukje Rispens
Arjan Veenstra   Jakob de Haan
Popko de Vries   Sytze Hansma
     
 Jeugdcommissie    Kledingcommissie
Mirte van der Veen   Jantsje Luimstra
Nynke Bosma   Enne Jan Spoelstra
Aletta de Vries   Jolanda Geertsma
Hinke Helder   Fenna Schaafsma
     
 Schakelcommissie    Kantinecommissie
Annemarie Postma   Jolanda Geertsma
Jolanda Geertsma   Fransje Bouma
Sieuwke Veenema    
     
 Sponsorcommissie    Technische commissie (TC)
Janko de Vries (VZ)   Wobbe de Haan
Anton Postma   Halbe Rispens
Enne Jan Spoelstra   Berber van der Veen
Rene de Boer    
     
 Club van 25 euro    
Jantsje Luimstra (VZ)    
Nora v/d Velde, secretaris    
Tjalling Talstra, penningmeester    
Annemarie Postma    
Sytze Atsma    
     

@

DTS Sponsoren

  • Siersmederij-Rijpma
  • Fysiotherapie Buitenpost
  • Nicolai
  • Broekenhuis
  • Hoekstra & Westra Totaalbouw

DTS Twitters & Tweets