Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt ieder seizoen stilzwijgend verlengd, tenzij een schriftelijke afmelding is ontvangen bij de secretaris. Opzeggen is alleen per 1 juli mogelijk, met een schriftelijke afmelding voor 1 mei. De inning van de contributie verloopt via een automatische incasso, waarbij de contributie rond de 25e van de maand wordt afgeschreven.

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap van korfbalvereniging DTS wordt jaarlijks op de ledenvergadering vastgesteld.

Per leeftijdscategorie worden de volgende bedragen per maand in rekening gebracht:

Per 1 juli 2017Per maand
Kangoeroes en welpenGeen*
Pupillen* (5 t/m 10 jaar)€ 7,-
Aspiranten (11 t/m 15 jaar)€ 7,-
Junioren (16 t/m 18 jaar)€ 10,-
Senioren (19 jaar en ouder)€ 16,50
Midweek (19 jaar en ouder en alleen spelend een halve competitie)€ 8,25

 *Welpen en pupillen die nog niet meedoen met de competitie en alleen deelnemen aan de trainingen, zijn niet contributie plichtig.

Donateurschap

De bijdrage voor het donateurschap bij kv DTS Surhuizum bedraagt minimaal € 5,- per persoon per jaar. Voor minimaal € 7,50 per jaar is het donateurschap inclusief de periodieke ontvangst van het clubblad ‘De DTS Schakel’.

Vrijblijvende donaties

Vrienden van de club die vrijblijvend een bijdrage willen storten op de clubrekening van kv DTS Surhuizum, zijn natuurlijk van harte welkom en kunnen hun vrijblijvende donatie op ons rekeningnummer NL47 RABO 0304216526 storten. Namens alle leden vriendelijk dank!