Ga naar de inhoud

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt ieder seizoen stilzwijgend verlengd, tenzij een afmelding is ontvangen bij de secretaris. Opzegging dient voor 1 mei schriftelijk te geschieden, waarbij de contributie doorloopt tot 1 juli.

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap van korfbalvereniging DTS wordt jaarlijks op de ledenvergadering vastgesteld.

Per leeftijdscategorie worden de volgende bedragen per maand in rekening gebracht:

Per maand
Kangoeroes en welpenGeen*
Pupillen* (5 t/m 10 jaar)€ 8,50,-
Aspiranten (11 t/m 15 jaar)€ 8,50,-
Junioren (16 t/m 18 jaar)€ 12,-
Senioren (19 jaar en ouder)€ 20,-

 *Welpen en pupillen die nog niet meedoen met de competitie en alleen deelnemen aan de trainingen, zijn niet contributie plichtig.

Donateurschap

De bijdrage voor het donateurschap bij kv DTS Surhuizum bedraagt minimaal € 5,- per persoon per jaar. 

Vrijblijvende donaties

Vrienden van de club die vrijblijvend een bijdrage willen storten op de clubrekening van kv DTS Surhuizum, zijn natuurlijk van harte welkom en kunnen hun vrijblijvende donatie op ons rekeningnummer NL47 RABO 0304216526 storten. Namens alle leden vriendelijk dank!