Ga naar de inhoud

Historie

Korfbalvereniging DTS is opgericht op 30 september 1942, vanuit de toen in Surhuizum bestaande gymnastiekvereniging. De eerste jaren werd DTS getraind door meester Bron uit Surhuisterveen, die tussen alle werkzaamheden door zaterdag nog vrij was om DTS te trainen. De trainingen bevielen zo goed, dat er besloten werd een vereniging op te richten.

Voorgesteld werd de vereniging ‘De Tûke Gooiers’ te noemen, maar de heer Bron vond dat er nog door te veel mensen met de bal gesmeten werd. Hieruit is de naam ‘De Tûke Smiters’ ontstaan. Een sportveld was er niet, men moest op zaterdagmorgen nog uitzoeken op welk weiland van één of andere boer gespeeld mocht worden.

DTS startte als een bloeiende vereniging, maar aan die bloei kwam een eind en het dieptepunt vormde het seizoen 1959-1960. DTS had nog maar één senioren en één aspiranten twaalftal. In 1960, toen de nood het hoogst was, kwam de redding. Tjeerd Nijboer werd hoofd van de openbare lagere school van Surhuizum en zijn liefde voor de korfbalsport sloeg over op de jeugd. Behalve trainer was Tjeerd ook een fanatieke en goede korfballer. In precies 5 jaar tijd promoveerde DTS van de 2e klas FKB naar de 2e klas KNKB. In 1966 werd DTS kampioen in de 2e klas KNKB en de club telde toen 110 leden. Men speelde toen met maar liefst 7 twaalftallen en 1 achttal in de competitie. In die tijd kwam DTS uit in de 1e klas KNKB, waarbij gestreden is tegen ploegen als LDO, SCO en Nic.

Doordat de prestaties beter werden en het aantal leden bleef stijgen, werd de roep om een eigen accommodatie steeds groter. In 1960 had DTS een korfbalveld op Lustenburg gerealiseerd. Dit veld wordt nog altijd aangeduid als ‘het oude korfbalveld’. Met het korfbalveld en de goed verzorgde trainingen en begeleiding van de heer Nijboer ontstond een geweldige stimulans voor de korfbalsport. Het leden tal groeide gestaag, aangevuld in 1970 met de 2e klas leden vanuit Drogeham. In die tijd werd duidelijk dat er behoefte was aan een betere en grotere accommodatie en werd de basis gelegd voor de huidige locatie. Uiteindelijk kreeg DTS in 1975 haar eigen sportpark “Woudlust”.

Tot de 80’er jaren was DTS een toonaangevende club in Noord-Oost Friesland. Helaas namen de goede prestaties van DTS af en was DTS begin jaren negentig een afdelingsclub. In het seizoen 1993-1994 werd DTS kampioen van Friesland en promoveerde daarmee naar de 3e klas KNKV. DTS dat Friesland mocht vertegenwoordigen op het NK, reisde met een grote supportersschare van meer dan 80 personen af naar Hoek van Holland, maar kon daar ondanks alle steun geen potten breken.

In 2008 promoveerde DTS op het veld naar de eerste klasse, exact 25 jaar nadat DTS hier uit gedegradeerd was. Helaas duurde het verblijf op dit niveau maar één seizoen. Vanaf die periode balanceert DTS steeds tussen de 2e en de 4e klasse, zowel op het veld als in de zaal.

DTS onderscheid zich als een echte gezinsvereniging, met een sportieve invulling voor jong en oud. DTS speelt zijn wedstrijden op zowel wedstrijd- als breedtekorfbal niveau en beschikt over een professioneel kader, waarbij oog is voor talentontwikkeling. DTS komt met 13 teams uit in alle klassen van F’s tot A’s en 3 senioren teams. Het geheel wordt aangevuld met voor de allerjongsten een kangoeroeclub. In het centrum van Surhuizum beschikt de vereniging over een eigen schitterede accommodatie met gezellige kantine.

Ons verenigingsdoel is duidelijk geformuleerd en komt tot uiting op allerlei vlakken en de vele nevenactiviteiten, die voor en door de leden worden georganiseerd. We zijn een sportvereniging waarbij prestatie en plezier hand in hand gaan.

Alle belangstellende worden van harte uitgenodigd om eens een kijkje te nemen op onze accommodatie. Tijdens activiteiten, trainingen en wedstrijden zijn toeschouwers meer dan welkom. Misschien wil je uiteindelijk zelf ook wel een balletje mee gooien? We zien iedereen graag terug op ons sportcomplex “Woudlust”.