Vertrouwenspersoon

Waar veel mensen bij elkaar komen, ontstaan wel eens problemen. Veel van die problemen zijn met een goed gesprek tussen de betrokkenen op te lossen. Problemen tussen spelers onderling, tussen spelers en hun coach horen op een sportieve manier met elkaar te worden uitgesproken. Soms zitten problemen of gevoelens dieper.

Wanneer kan de vertrouwenspersoon je helpen?

Het vertrouwen in elkaar is er niet of er is angst om over het probleem te praten. Problemen kunnen over jezelf gaan maar het kan ook zijn dat jij je zorgen maakt over iemand anders. De vertrouwenspersoon kan je dan misschien helpen. Deze wil altijd naar je luisteren en samen met jou een manier proberen te vinden om het probleem op te lossen. Vertrouwenspersonen zullen nooit over jou en jouw verzoek met anderen praten als je dat zelf niet wilt. Bij KV DTS moet jij je veilig kunnen voelen!

Het is wel eens moeilijk om te bepalen wat nou wel en wat niet normaal is. Wat zeker niet normaal is zijn de volgende zaken:

 • Discriminatie;
 • Pesten;
 • Machtsmisbruik;
 • Ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie;
 • Diefstal;Samen naar een veiliger sportklimaat
 • Drugsgebruik op het korfbalterrein;
 • Wetsovertredingen;
 • Overtredingen van de Statuten en/of Huishoudelijk Reglement van de vereniging.

Maar, ook wanneer jouw probleem een andere is dan in bovenstaand rijtje staat vermeld, is er de mogelijkheid om de vertrouwenspersoon te benaderen. Geen enkel probleem is het niet waard om opgelost te worden: de vertrouwenspersoon wil graag proberen hieraan een bijdrage te leveren.

Wat zijn de taken van de vertrouwenspersoon?

 • Het fungeren als aanspreekpunt voor leden van of andere betrokkenen bij de vereniging, die met ongewenst gedrag binnen de vereniging wordt geconfronteerd;
 • De persoon/personen in kwestie bij te staan en te adviseren, bijvoorbeeld bij het formuleren van een klacht;
 • De persoon/personen in kwestie, voor zover nodig en gewenst, te verwijzen en/of te begeleiden naar gespecialiseerde hulpinstanties;
 • Op verzoek van de klager te bemiddelen;
 • Het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren, gericht op het voorkomen van ongewenst handelen en het mogelijk ontstaan van ongewenste situaties;
 • Het verzorgen van voorlichting;
 • Alle andere werkzaamheden die in direct verband staan met de uitoefening van de taken.

Vertrouwelijkheid en verslaglegging

Alle zaken die bij de vertrouwenspersoon worden gemeld worden vertrouwelijk behandeld. Er worden alleen derden (waaronder het bestuur) ingelicht over zaken, wanneer de melder(s) hiervoor duidelijk toestemming geven. Bij rapportage worden er geen persoonsnamen schriftelijk of mondeling gecommuniceerd zonder toestemming van de melder(s).

De vertrouwenspersoon brengt in de aanloop naar de Algemene Ledenvergadering een verslag uit aan het bestuur en brengt bij iedere melding de secretaris van de vereniging op de hoogte (zonder rapportage van persoonsnamen en alleen bij instemming melder). De rapportage aan het bestuur wordt niet openbaar gemaakt. De vertrouwenspersoon kan bij een specifiek geval, aan het bestuur voorleggen te beslissen de vertrouwelijkheid op te heffen. Hiervoor is zwaar wegende indicatie nodig, bijvoorbeeld wanneer het gaat om (persoonlijke) veiligheid of het begaan van een strafbaar feit. De vertrouwenspersoon wordt ondersteund door het bestuur en kan besluiten om via de KNKV professionele ondersteuning in te schakelen.

Neem contact op

De vertrouwenspersoon binnen KV DTS is te bereiken op 0512-364801 of je kan een e-mail sturen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Via het genoemde email adres kun je ook een andere algemene vraag voorleggen. Je krijgt binnen twee weken altijd een antwoord.

Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen.

@

DTS Sponsoren

 • Thijs zwart
 • Jako sportkleding
 • Fysiotherapie Buitenpost
 • Nicolai
 • Broekenhuis

Laatste DTS Twitter nieuws