Ga naar de inhoud

Corona update: jeugd t/m 18 mag weer trainen. Lees hier het protocol

Beste leden en ouders van onze jeugdleden,

De jeugd tot en met 18 jaar mag weer trainen. Daarom hervatten wij vanaf maandag 4 mei de jeugdtrainingen op het veld van DTS. Hierbij houden wij vanzelfsprekend rekening met de voorwaarden van de overheid. De overheid maakt in de regelgeving onderscheid tussen twee leeftijdsgroepen: tot en met 12 jaar en 13 tot en met 18 jaar. Daarom trainen de A’s, B’s en C’s met inachtneming van de 1,5 m afstandsregel. Voor de D’s, E’s F’s en Kangoeroes is dit (onderling) niet van toepassing.

De overheid vraagt ook om niet-leden de gelegenheid te geven om georganiseerd te kunnen sporten. Daar werken wij vanzelfsprekend graag aan mee. Dat is pas mogelijk vanaf maandag 18 mei. Dan mag iedereen vriendjes en vriendinnetjes meenemen. Tot die tijd kiezen we voor een geleidelijke opstart voor de eigen leden. Dat geeft ons ook de tijd om de organisatie goed neer te zetten.

TRAININGSSCHEMA VANAF MAANDAG 4 MEI

Maandag en woensdag:

20.00 – 21.00 u Selectie – Trainers: Sietse Dijkstra

18.45 – 19.45 u A1 en A2 – Trainers: Sietse Dijkstra en Marleen

17.45 – 18.45 u F1 – Trainers: Janine en Esmée

18.00 – 19.00 u E1 – Trainers: Binnie, Fenna, Geanne, Anna-Margriet

Dinsdag en donderdag:

19.15 – 20.15 u B1 – Trainers: Tanja en Gerben

19.15 – 20.15 u C1 – Trainers: Sytze en Jakob

18.00 – 19.00 u D1 – Trainer: René

Kangoeroes:
Maandag 18 en 25 mei (evt ook 1 en 8 juni) 16.30 – 17.30 u – Trainers: Martine en Hillie

We trainen in ieder geval de hele maand mei (dinsdag 5 en donderdag 21 mei valt af).

VOORWAARDEN

Iedere avond zijn “corona-coördinatoren” aanwezig, die toezicht houden op het gebruik van de accommodatie. Zij zorgen voor, tijdens en na de training voor een juiste toepassing van de protocollen. Daarbij houden zij het overzicht over de gehele trainingsavond en waarborgen zij de veiligheid van alle betrokkenen. Tijdens de training zijn de trainers verantwoordelijk voor de sport specifieke veiligheid.

Schema corona-coördinatoren:
Maandag : Anneke Vonk
Dinsdag : Lammy de Boer
Woensdag : Wobbe de Haan
Donderdag : Janette Talstra

Als er op het sportpark twijfel is over de ziekteverschijnselen bij een speler, dan zijn de corona-coördinatoren eindverantwoordelijk. Zij kunnen de betreffende personen dringend adviseren om de sportaccommodatie te verlaten. Maar laat het duidelijk zijn: iedereen die de volgende klachten heeft blijft thuis en komt niet te trainen: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 graden).

Het KNKV heeft ook een filmpje vrijgegeven over alle voorwaarden, zie https://www.youtube.com/watch?v=EBxWkX0yzIU

Voor sporters leeftijdscategorie tot en met 12 jaar (D’s’, E’s, F’s en Kangoeroes):

 • Onderlinge wedstrijdjes zijn toegestaan;
 • Houd 1,5 meter afstand van de trainers;
 • Kom alleen naar de sportaccommodatie als je training hebt;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de accommodatie;
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38°C)
 • Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheid;
 • Omkleden en douchen doe je thuis;
 • Maak tijdens het sporten zoveel mogelijk gebruik van eigen materiaal, zoals sportkleding en bidons;
 • Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet;
 • Was voor én na de training je handen, minimaal 20 seconden;
 • Verlaat direct na het sporten de accommodatie;
 • Volg de aanwijzingen van de Corona-coördinatoren en de trainers op.

Voor sporters leeftijdscategorie 13 tot en met 18 jaar (A’s, B’s, C’s):

 • Houd voor, tijdens en na de trainingen 1,5 meter afstand van elkaar;
 • Kom alleen naar de sportaccommodatie als je training hebt;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de accommodatie;
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38°C)
 • Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheid;
 • Omkleden en douchen doe je thuis;
 • Maak tijdens het sporten zoveel mogelijk gebruik van eigen materiaal, zoals sportkleding en bidons;
 • Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet;
 • Was voor én na de training je handen, minimaal 20 seconden;
 • Verlaat direct na het sporten de accommodatie;
 • Volg de aanwijzingen van de Corona-coördinatoren en de trainers op.

Voor alle trainers en coaches:

 • Houd 1,5 meter afstand van de spelers en van elkaar;
 • Maak vooraf de regels aan de kinderen duidelijk, met name dat ze 1,5 meter afstand dienen te hanteren (naar de trainers toe);
 • Laat kinderen niet eerder komen dan tien minuten voor aanvang van de training en laat ze direct na afloop vertrekken;
 • Zorg ervoor dat de kinderen voor en na de training hun handen desinfecteren, desinfectiemiddelen worden bij de ingang van het sportpark gezet;
 • Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training;
 • Zorg dat onder toezicht van de Corona-coördinator de sportmaterialen voor en na de training gedesinfecteerd worden.

Aanvullende aandachtspunten voor de trainers en coaches van sporters in de leeftijdscategorie 13 tot en met 18 jaar:

Voor ouders/verzorgers van alle jeugdspelers:

 • Meld je kind(eren) tijdig bij de trainers aan voor de trainingen, zodat zij rekening kunnen houden met de toestroom;
 • Reis alleen met je kind(eren) of kom met personen uit je huishouden;
 • Indien je kind(eren) gebracht moet(en) worden, breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie, liefst te voet of met de fiets en anders met de (liefst) eigen auto. Maak zo min mogelijk gebruik van openbaar vervoer;
 • Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van je kind(eren).
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de vereniging, bijvoorbeeld van de trainers, begeleiders en/of Corona-coördinatoren.
 • Indien je kind jonger dan 6 jaar is of een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder of verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het protocol nageleefd dient te worden;
 • Haal direct na de sportactiviteit je kind(eren) op bij de sportaccommodatie. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is;
 • Zorg ervoor dat je kind(eren) zich thuis omkleden.

VRAGEN

Bij vragen kun je contact opnemen met één van de leden van de Jeugd Technische Commissie (Anneke Vonk, Minke Bosma, Aukje Rispens, Jakob de Haan, Sytze Hansma en Janette Talstra).

Blijf gezond en veel plezier bij het hervatten van de trainingen,

Bestuur kv DTS