Ga naar de inhoud

Coronaprotocol: Nieuwe regelgeving omtrent sporten, kleedkamers en de kantine

We mogen weer “gewoon” korfballen maar met extra maatregelen eromheen.

Leidend hierin is het sportprotocol van de NOC NSF. We hebben getracht dit op onze situatie bij DTS toe te passen. Wat wij hierin belangrijk vinden is dat wij uitgaan gaan van ieders eigen verantwoordelijkheid. Dus houd je aan de gebruikelijke veiligheids- en hygiëne regels van het RIVM.

Publiek/toeschouwers:

De supporters zijn van harte welkom, voor hen is de toegang tot het sportterrein via de ingang rechts bij het rode bord met sportpark “Woudlust”. Neem uw eigen stoel mee, dan bent u zeker van een zitplaats.

Kleedkamers:

  • Maximaal 1 team in de kleedkamer voor omkleden en douchen. We gaan hierbij uit van maximaal 6 personen in de kleedkamer.
  • Voor onze jeugd geldt graag zoveel mogelijk aangekleed komen en ouders niet in de kleedkamers als dit niet noodzakelijk is.
  • Verder vinden er geen besprekingen plaats in de kleedkamers voor- en in de pauze van de wedstrijden.
  • De ranja en de thee voor in de pauze wordt buiten op een tafel neergezet, zodat de coach/aanvoerder deze kan pakken.

Wedstrijden:

Bij de wedstrijden van DTS 1 en 2 wordt er een lint om het veld geplaatst, op 3 mtr. van het wedstrijdveld. Binnen deze 3 mtr. kunnen de reservespelers en coach plaats nemen, aan de beide lange zijden van het veld. Aan beide kanten worden 8 stoelen (op 1,5 mtr. van elkaar) geplaatst. De supporters nemen plaats achter het lint en houden onderling 1,5 mtr. afstand.  

Kantine:

  • De kantine is op de zaterdagen en andere wedstrijddagen beperkt toegankelijk; alleen voor afhaal.
  • Bij de ingang staat een tafel waar je je handen schoon kunt maken.
  • Er is een verplichte looprichting opgesteld.
  • Buiten kun je een kop koffie of thee kopen.
  • Het liefst betalen met de pin.
  • Graag het meubilair in de kantine laten staan zoals het is opgesteld.

Ondanks deze beperkingen wensen we jullie een sportieve competitie toe!

Update 18-11-2021

Beste leden,
Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen vrijdag een update van de coronamaatregelen
binnen onze vereniging.
Voor de trainingen geldt dat de jeugdspelers gewoon kunnen trainen. De spelers zijn niet verplicht
tot het tonen van een CTB (mits jonger dan 18) en de trainers zijn als vrijwilligers uitgezonderd van
deze verplichting.


Voor de trainingen van de senioren zijn lijsten gemaakt, waarmee de CTB’s worden gecontroleerd.
Deze lijsten zullen in het bezit zijn van de trainer of aanvoerder van het betreffende team.
Voor de wedstrijden blijft gelden dat alle spelers een CTB moeten tonen, voordat ze toegelaten
worden tot de sporthal. Bij de thuiswedstrijden zal hier door DTS op gecontroleerd worden. Deze
taak zal uitgevoerd worden door vrijwilligers. Zorg er met zijn allen voor dat het een leuke korfbaldag
wordt en dat zij niet in discussie hoeven over de controle.
Een andere maatregel die is ingevoerd voor de wedstrijden, is dat er gespeeld zal worden zonder
toeschouwers.


Vrijwilligers zijn nog steeds uitgezonderd van der verplichting tot het tonen van een CTB. Hieronder
vallen volgens het KNKV zoals eerder genoemd trainers en scheidsrechters, maar sinds de update ook
rij-ouders, die functioneel aanwezig zijn om kinderen te vervoeren naar een sporthal die (ver) buiten
de eigen woonplaats gelegen is. Deze mensen vallen buiten de controle.
Wat ook blijft is dat we hier als vereniging wederom samen doorheen moeten. Bied de komende
periode het hoofd met respect naar elkaar en laten we er met zijn allen het beste van maken!

Het bestuur