Ga naar de inhoud

Overgang fysieke schakel naar digitale schakel

De afgelopen jaren zien we binnen de vereniging de wens ontstaan om sneller informatie met onze leden, donateurs, en supporters te delen. 

Hiervoor hebben we in 2021 een nieuwe website gelanceerd, waarmee we gemakkelijker informatie kunnen delen. Maar hierin zijn social media en bijvoorbeeld de KNKV-app ook een steeds grotere rol gaan spelen. In het afgelopen jaar hebben we deze behoeftes middels een enquête in kaart gebracht. 

Tegelijkertijd zien we dat de fysieke schakel steeds minder is gaan leven onder onze leden. Het kost steeds meer tijd en energie om een goed gevulde schakel te realiseren. In 2021 is hier nog eens een nieuwe impuls aan gegeven, maar inmiddels is duidelijk dat de fysieke schakel niet meer het doel bereikt waarvoor het oorspronkelijk is bedacht: het tijdig informeren van leden, sponsoren, donateurs en supporters. 

Om deze reden hebben we er voor gekozen om de communicatie naar onze leden aan te passen. Hierbij zal de website het centrale punt worden waar alle informatie te vinden is. Denk hierbij aan; het programma, wedstrijdverslagen, onze sponsoren, foto’s, contactpersonen, etc. 

Natuurlijk willen we ook actief met onze leden blijven communiceren! Hoe willen we dit gaan doen? Via een ‘digitale schakel’ ; in de vorm van een nieuwsbrief. 

Dit brengt namelijk een aantal voordelen met zich mee: 

De Schakel – Digitale Nieuwsbrief 

  • Het is sneller: lopende zaken kunnen sneller gedeeld worden; denk aan activiteiten, of een reminder voor de ledenvergadering. 
  • Het zorgt voor minder werklast, verslagen staan bijvoorbeeld al op de site, en kunnen sneller toegevoegd worden. 
  • Sponsoren worden actiever in beeld gebracht op de site, op social media en de nieuwsbrief. 
  • We kunnen het bereik van onze vereniging gemakkelijker vergroten en dus meer mensen bereiken/ op de hoogte houden.

De schakel van december wordt dan ook de laatste schakel in de huidige vorm. Wel spelen de gedachten om één keer per jaar een jaar-schakel uit te brengen, hierover later wellicht meer. 

We hebben helaas niet alle emailadressen tot onze beschikking. Daarom de vraag om jezelf aan te melden via de website, hier staat een grote knop met ‘aanmelden voor de nieuwsbrief’. Of stuur een mail naar info@kvdts.nl. Bij twijfel is het beter om je via de website aan te melden. Rond de jaarwisseling gaan we de eerste mail sturen, dit zal ook via de website en socials gecommuniceerd worden. Mocht je de nieuwsbrief dan niet in je mailbox hebben, dan weet je wat je te doen staat! 

Mocht je vragen hebben, of lijkt het je leuk een rol in te spelen in de redactie van de nieuwsbrief? Stuur een berichtje naar René de Boer.